Косахонаи сар аз чанд кисм иборат аст

Косахонаи сар аз чанд кисм иборат аст

Переезд склада в Европу.
Реализуем препараты от гепатита С в России по закупочной цене - ликвидация склада
Перейти на сайт

БИОЛОГИЯ

Намуна: «Барои шумо намуна аз 5-то супоришои тест интихоби якто авоби дуруст дода шавад».

1. Дар таркиби вирусхо кадоми ин вучуд надорад?

A) ПластидхоB) КРН

C) КДН

D) Моддахои ирсиE) Чилди сафедави 2. Маънои калимаи “инфузория” чист?

A) ТезгардакB) СермуякC) СершохаD) СеробE) Дупоя 3. Мохёнро кадом илм меомузад?

A) Ботаника

B) ЭнтемологияC) Ихтиология

D) Маммалогия

E) Герпетология

4. Гурдаи одам ба чи шабохат дорад ?

A) Асабхои дандон

B) УзакC) Ба лубиёD) Ба пиез

E) Ба чормагз

5. Кадом Системаи узвхо мавчуд нест?

A) ХунгардB) ТаносулC) НафасгириD) ФикркуниE) Хозима 6. Кадоми ин дар ядро нест?

A) Кареоплазма

B) ЯдрочахоC) Чилди ядро

D) ХромасомахоE) Лизосома

7. Вирусхоро кадом олим кашф кардааст?

A) Р.ГукB) Д.Меенделеев

C) И.ПавловD) П.АнохинE) Д.Ивановский 8. Кадом намуди реша вучуд надорад?

A) решаи пахлуиB) решаи иловагиC) решаи дутарафаD) тиррешаE) патакреша 9. Дар руи замин чанд намуди хайвон мавчуд аст?

A) 500000

B) 2 млн

C) 12-13 млн

D) 400000

E) 8 млн

10. Соддатаринхо бо кадом рох меафзоянд?

A) Бо каламчаB) Бо рохи чнсиC) Ба дутаксимшавиD) Бо гулашонE) Бо мугчабанди11. Калонтарин организми хордадорро ёбед?

A) Морж

B) Кит

C) ТюлленD) ДелфинE) Гурбаи бахри12. Хубобчахои шушро боз чи хел меноманд?

A) Диафрагма

B) СадопардаC) Нейрон

D) АлвеолахоE) Нефрон

13. Этология чиро меомузад?

A) Харакати хайвонро

B) Сабзиши майсаро

C) Афзоиши кирмро

D) Рафтори хайвонро

E) Гизогирии растаниро14. Aсоси дандони одамро чи ташкил мекунад?

A) Дентин

B) Семент

C) Сир

D) УзакE) Асабхои дандон

15. Хает дар руи замин кай пайдо шудааст?

A) 2 млн сол пеш

B) 3,5 млрд сол пеш

C) 2 млрд сол пеш

D) 5 млрд сол пеш

E) 100 млн сол пеш

16. Конуни якуми Мендел боз чи хел меноманд?

A) Дурагакунии моногибриди

B) Гибридхо

C) ДурагахоD) Дурагакунии дигибридиE) Полигамия

17. Бактерия ва обсабзи кабудтобро боз чи меноманд?

A) Растанихои якхучайраB) ЭукариотхоC) СоддатаринхоD) ГулсангхоE) Прокариотхо18. Харчанги дарёи чанд чуфт пойхои рохгарди дорад?

A) Се чуфтB) Як чуфтC) Чор чуфтD) Хашт чуфтE) Панч чуфт19. Камонаки рефлектори аз чанд кисм иборат аст?

A) 7-8

B) 5

C) 3-4

D) 4-5

E) 30-32

20. Хучайрахои чинсиро боз чи тавр меноманд?

A) Гибридхо

B) ДурагахоC) ТухмхучайраD) Гаметахо

E) Нутфа

Намуна: «Барои шумо супоришои як ва якчанд авоб дошта дода мешаванд».

21. Ботаника чиро меомузад?

A) Растаниро

B) Замбуругхоро

C) Паразитхоро

D) ХайвонотроE) Олами вирусхоро

F) Олами бактерияхоро

G) Хашоратхоро

H) Набототро

22. Кадоми ин ба рудаковокхо мансуб аст?

A) Аскарида

B) Кирми чикармак

C) Фламинго

D) Полипхои марчон

E) Медуза

F) Планарияи бур

G) Коралхои сурх

H) Бипалия

23. Кадоми ин узв дар бедандонак нест.

A) Сифони вориди

B) Дандонхо

C) Пой

D) Сифони ихрочи

E) Галсама

F) Мантия

G) Дастон

H) Гушмохи

24. Кадом намуди гадуд вучуд дорад?

A) Гардани

B) Болои гурда

C) Шабкури

D) Сахтак

E) Зери меъда

F) Сершоха

G) Овезон

H) Оби дахон

25. Моддахои органикиро чихо ташкил мекунанд?

A) Карбогидратхо

B) Сафедахо

C) Кристаллхо

D) Липидхо

E) Намакхо

F) Ионхо

G) Рудахо

H) Витаминхо

26. Биосфера кадом кабатхоро дар бар мегирад?

A) Стратосфера

B) Атмосфера

C) Неосфера

D) Мезосфера

E) Литосфера

F) Тибро

G) Тропосфера

H) Гидросфера

27. Растанихои лучтухмро муайян кунед?

A) Офтобпараст

B) Боимчон

C) Чалгуза

D) Харбуза

E) Санавбар

F) НастаранG) Садбарг

H) Сиёхавранч

28. Ядроробоз чих ел меноманд?

A) ВакуолаB) ГидроC) Лизис

D) Плазма

E) Карио

F) Нуклеус

G) Палеозой

H) Гамета

29. Дили кадом организмхо чорхонаги мебошад?

A) Нармбаданхо

B) Мохиёни устухондор

C) Ширхурон

D) Хазандахо

E) Кирмхо

F) Обхокихо

G) Паррандахо

H) Бактерияхо

30. Пахнкирмхоро номбар кунед?

A) Аскарида

B) Юнгия

C) Лесак

D) Зулук

E) Планарияи бур

F) Кирми лойхурак

G) Калмар

H) Бипалия

31. Намояндахои мохиёни тагоякдорро нишон дихед?

A) Калмар

B) Шурмохи

C) Наханг

D) Делфин

E) Сазан

F) Хавзгардак

G) Химера

H) Скат

32. Кадом кисми сутунмухра вучуд дорад?

A) Кисми гардан

B) Кисми чорбанд

C) Кисми думгоза

D) Кисми сар

E) Кисми чанбар

F) Бофтаи мушаки скелети

G) Кисми сина

H) Калон

33. Камхуни ба кам шудани чи вобаста аст

A) Микоцитхо

B) Тромбоцит

C) Гемоглобин

D) Лимфацитхо

E) Лейкоцитхо

F) Плазмолиз

G) Эритроцитхо

H) Осеомукоидхо

34. Вазифаи хароммазро нишон дихед?

A) Харакати

B) Гузаронандаги

C) Мухофизат

D) Химояви

E) Афзоиши

F) Рефлектори

G) Тозаги

H) Энергияви

35. Кадом кабати атмосфера ба пардаи озон часпидааст?

A) Литосфера

B) Ноосфера

C) Тропосфера

D) Гидросфера

E) Мезосфера

F) Стратосфера

G) Ионосфера

H) Фачри шимоли

36. Кадом намуди интихоб мавчуд аст?

A) Дурушт

B) Сунъи

C) Доимияти

D) Инженери

E) Натичадор

F) Омехта

G) Методи автоматики

H) Табии

37. Ба бофтаи руйпуши расиани кадоми инхо мансуб аст?

A) Нах

B) Камбий

C) Пук

D) ДилаE) Меда

F) Руда

G) Пуст

H) Лиф

38. Cоддатаринхои касалиоварро нишон дихед?

A) Бодо

B) Балантидий

C) Радиолярия

D) Эвгленаи сабз

E) Лямблия

F) Инфузорияи патакча

G) Амёбаи дизентери

H) Амёбаи мукаррари39. Кадом хели бофтаи мушак вучуд дорад?

A) Химояви

B) Бофтаи сахт

C) Гузаронандаги

D) Кундаланграхи мушаки скелети

E) Бофтаи суфта

F) Рефлектори

G) Энергияви

H) Кундаланграхи мушаки дил

40. Атавизмхои одамро муайян кунед?

A) Муйдор

B) Одами серсина

C) Дандондор

D) Кудаки думдор

E) Одами сермуй

F) Тезхаракат

G) Пусташ сафед

H) СиёхчашмИсточник: info.z-pdf.ru


Добавить комментарий